נקודות ציון משמעותית
ב-30 שנות הפעילות של סיכוי

נקודות ציון משמעותיות
ב-30 שנות יחסי יהודים-ערבים