top of page

פרויקט האמנות

סיכוי-אופוק גאה להשיק פרויקט אמנות מתמשך בשיתוף מרכז התרבות הערבי-יהודי בית הגפן בחיפה, במהלכו יוזמנו אמנים לחקור את המושג חיים משותפים דרך כלים אמנותיים. שמונה אמניות יפעלו כקבוצה, לאורך החודשים הבאים, במעבדת אמנות שתבקש להגיב למציאות המורכבת של החיים ביחד. הפרויקט יסתיים בתצוגה משותפת ב-2022, ועד אז אתר זה ישמש כפלטפורמה לפעילות משותפת. מוזמנות ומוזמנים להמשיך לעקוב!
בית הגפן המרחב השלישי.jpg

חלל ה"מרחב השלישי", אגף לחינוך ואמנות בבית הגפן, חיפה

bottom of page